Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring OSOLEMIO.

In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we van jou verkrijgen. We voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

O’Sole Mio Trattoria & Pizzeria
Stevinstraat 204
2587 EV Den Haag
T: 070 79 20 015

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via het bezoeken van onze website:

 • Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te verbeteren en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. We verwerken hiervoor het IP-adres van jouw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die jij gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
 • Op onze website kun jij een aanvraagformulier invullen om bijvoorbeeld meer informatie te krijgen over een dienst die wij bieden. Wij verwerken de gegevens, zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Via communicatie door gebruik van Social Media:

 • We zijn actief op Social Media: Facebook, Instagram en LinkedIn. Als u via Social Media contact met ons opneemt verwerken wij jouw gegevens om contact met je op te nemen en om jouw vragen te beantwoorden.

Via het aangaan van een overeenkomst met ons:

 • We verwerken jouw persoonsgegevens om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en contact met je te houden over het verleende dienst.
 • Het verlenen en factureren van onze diensten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan.
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Osolemio te kunnen uitvoeren.
 • Opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database.
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
 • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.
 • We verwerken jouw gegevens wanneer je een website dienst van ons gebruik. In veel gevallen krijg je van ons toegang doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens verwerken wij samen met jouw naam, IP-adres, e-mailadres, om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben gezien de zakelijke aard van ons bedrijf geen enkele intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osolemiodenhaag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Osolemio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief op eigen aangeven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of erover te informeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Osolemio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Osolemio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Osolemio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke daartoe relevante computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Osolemio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de standaard wettelijk bepaalde bewaartermijn voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Osolemio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Osolemio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Osolemio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies die jouw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Osolemio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@osolemio.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Osolemio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Osolemio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we met:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • en andere methoden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@osolemiodenhaag.nl

Kom bij ons eten!

Wanneer zijn wij open?

Di-Zo 17:00 – 22:30u

Contact

Telefoon

070 79 20 015

Adres

Stevinstraat 204
2587 EV Den Haag